การท่องเที่ยวศึกษาสิ่งแวดล้อม

สัมผัสแผ่นดิน ลม น้ำ และนิเวศวิทยากับตัวเอง 

ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก ร่วมกันสร้างการท่องเที่ยวที่แตกต่าง ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่เป็นเอกลักษณ์ การเพาะบ่มของภูเขาและแม่น้ำที่ดี จึงมีทิวทัศน์ อาหาร ประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านพิเศษ หวังว่าจะนำนักท่องเที่ยว เดินทางท่องผิงตงด้วยวิธีการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมของผิงตง หวังว่าผู้เข้าชมจะได้รับแรงบันดาลใจ ในการดูแลและเคารพธรรมชาติ ตามเส้นทางการศึกษาสิ่งแวดล้อม รู้ถึงความสำคัญของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ แปลงความรู้และค่านิยมเป็นการปฏิบัติ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน