top of page

 การท่องเที่ยวศึกษาสิ่งแวดล้อม

สัมผัสแผ่นดิน ลม น้ำ และนิเวศวิทยากับตัวเอง 

ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก ร่วมกันสร้างการท่องเที่ยวที่แตกต่าง ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่เป็นเอกลักษณ์ การเพาะบ่มของภูเขาและแม่น้ำที่ดี จึงมีทิวทัศน์ อาหาร ประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านพิเศษ หวังว่าจะนำนักท่องเที่ยว เดินทางท่องผิงตงด้วยวิธีการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมของผิงตง หวังว่าผู้เข้าชมจะได้รับแรงบันดาลใจ ในการดูแลและเคารพธรรมชาติ ตามเส้นทางการศึกษาสิ่งแวดล้อม รู้ถึงความสำคัญของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ แปลงความรู้และค่านิยมเป็นการปฏิบัติ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน 

※ สถานศึกษาสิ่งแวดล้อม

คำจำกัดความของสถานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึงการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม แผนการณ์ หลักสูตรและการจัดการ พื้นที่มีลักษณะทางนิเวศวิทยาเป็นธรรมชาติที่หลากหลาย สำหรับการให้บริการระดับมืออาชีพ ด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษาได้รับการรับรองจากสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

4-2 東源水上草原.jpg

Our  Recommend

01

ฟาร์มเชิงนิเวศ เหิงชุน

ฟาร์มพักผ่อนเชิงนิเวศ เหิงชุน เป็นฟาร์มระบบนิเวศน์ออร์แกนิก มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 100 กว่าเมตร และมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 48 เฮกตาร์ โมเดลธุรกิจยุคแรกเน้นการอนุรักษ์นิเวศวิทยาโคและแกะ ต่อมา ก็ค่อยๆ พัฒนาเป็นฟาร์มที่ผสมผสาน การพักผ่อนและการท่องเที่ยว ที่พัก นันทนาการ และการดูแลระบบนิเวศ เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการสัมผัสชีวิตในชนบท

แม้ว่าฟาร์มเพื่อการพักผ่อนเชิงนิเวศเหิงชุน จะอยู่บนที่ทิวทัศน์สวยงามของคาบสมุทรเหิงชุน แต่จุดชมวิวที่วางแผนโดยฟาร์มเองก็มีลักษณะเฉพาะตัวมาก หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของเชิงเขา ที่นี่ก็มีศาลาโอบกอดแสงแดด ลองนึกภาพว่าถูกแสงแดดล้อมรอบ ความงดงามของบทกวีก็ผุดขึ้นมาในใจคุณทันที หากคุณต้องการชื่นชมหินรูปร่างแปลก ๆ คุณไม่ต้องไปไกลถึงหน้าผา ริมทะเลคาบสมุทร เหิงชุน ที่นี่มีโซนก้อนหินแปลกประหลาด เพียงพอที่จะได้คิด ได้ชมตลอดทั้งช่วงบ่าย หากอยากชื่นชมความงามอ่อนโยนของสายน้ำ ที่นี่ก็มีแอ่งที่พักเมฆ ความเงียบสงบของทิวทัศน์ก็จินตนาการได้ แม้แต่เมฆยังมาหยุดชม

นอกจากนี้ เส้นทางในฟาร์มยังมีเขตนิเวศวิทยาหลายแห่ง อยากได้ยินเสียงจั๊กจั่นร้อง ก็ไปยังถนนจั๊กจั่นซิ อยากฟังเสียงนกร้อง ให้ไปที่เส้นทางดูนก อยากดูผีเสื้อ ไปที่เขตอนุรักษ์ผีเสื้อ หากคุณต้องการดูต้นไม้ใหญ่ ก็ไปที่ พื้นที่พันธุ์ไม้พื้นเมืองของไต้หวัน หรือพื้นที่ป่าไม้ชายฝั่งเขตร้อน ที่มีเฉพาะในคาบสมุทรเหิงชุน หากคุณต้องการความโรแมนติก ชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืน ไปที่ พื้นที่พักฟื้นเพาะพันธ์ หิ่งห้อย สัมผัสกับแสงสว่างแห่งความอบอุ่น

恆春生態體驗農場

Our  Recommend

02

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ซวงหลิว

 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ซวงหลิว เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งทุกคนสามารถสื่อสารกับธรรมชาติ และผู้อื่นได้อย่างเปิดเผยและเคารพซึ่งกัน การเรียนรู้ธรรมชาติอย่างมีความสุข ปลูกฝังการทำงานเป็นทีมของเด็ก ให้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนรู้ การแนะแนว การสำรวจ และประสบการณ์ กระตุ้นความห่วงใย และรักธรรมชาติของผู้คน แปลงเป็นพลังขับเคลื่อน การอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

ทัศนคติเชิงบวก บูรณาการทรัพยากรในท้องถิ่น เสริมสร้างคุณค่าที่แท้จริง สะท้อนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของศูนย์การศึกษาธรรมชาติ ซวงหลิว ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ซวงหลิว เป็นฐานการเรียนรู้ธรรมชาติ ที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ในภาคใต้ของไต้หวัน ซึ่งสามารถเร่งการดำเนินการตามเป้าหมาย การอนุรักษ์ระบบนิเวศและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

雙流自然教育中心02.JPG

Our  Recommend

03

อุทยานแห่งชาติ เขิ่นติง 

อุทยานแห่งชาติเขิ่นติง ประกาศตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2525 ส่วนสำนักงานจัดการอุทยานแห่งชาติเขิ่นติง ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2527 เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในประเทศ อยู่ติดทะเล 3 ด้าน เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติไม่กี่แห่งของประเทศ ที่ครอบคลุมทั้งทางบกและทางทะเล โดยมีพื้นที่ทะเล 15,206.09 เฮกตาร์ และพื้นที่ดิน 18,083.50 เฮกตาร์ รวม 33,289.59 เฮกตาร์

เนื่องจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายล้านปี พื้นดินและมหาสมุทรมีการกัดเซาะซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น แนวปะการังในพื้นที่สูง ภูมิประเทศการกัดเซาะของทะเล และภูมิประเทศที่เป็นหน้าผา ในบริเวณนี้ ตำแหน่งพิเศษของทะเลและที่ดิน ประกอบกับภูมิอากาศแบบเขตร้อน ทำให้เกิดลักษณะทางนิเวศวิทยา ที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย กลุ่มพืชแถบป่าชายทะเล นั้นเป็นพืชพิเศษ หายาก ทุกปีมีนกอพยพ บินมาจากทางเหนือเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้เวลาช่วงฤดูหนาวที่นี่ เป็นภาพที่น่าตื่นตา

墾丁國家森林遊樂區步道-1.JPG

Our  Recommend

04

พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลแห่งชาติ มุ่งขยายความสัมพันธ์ชุมชน ความบันเทิง ความเป็นสากล เป็นต้น การพัฒนาแบบรอบด้าน พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล แนวคิดในการวางแผนมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อแสดงจิตวิญญาณและลักษณะของ "น้ำ" พัฒนาด้วยอาคารความหนาแน่นต่ำ กระจายตัวอาคารที่มีหน้าที่ต่างกัน เชื่อมต่อด้วยทางเดิน รักษาความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดั้งเดิม  

มีการแนะนำ “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก”

ที่ผสมผสานระหว่างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและภาพถ่ายดิจิทัลเต็มรูปแบบ ครอบคลุมน่านน้ำทั่วโลกและมหาสมุทรโบราณ และจะแสดงธีมหลักสี่หัวข้อ รวมถึงมหาสมุทรโบราณ ป่าสาหร่าย น้ำทะเลลึก และน่านน้ำขั้วโลก ผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมได้รับประสบการณ์การเยี่ยมชม ที่สนุกสนานและให้ความรู้ ในบริบทของการผสมผสานระหว่างของจริงและเสมือนจริง  

พิพิธภัณฑ์ชีววิทยาทางทะเลและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งชาติ ไม่เพียงแต่จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นนำในระดับสากล แต่ยังเป็นบทความที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุด ของสาธารณรัฐจีน ในด้านการศึกษาวิจัยและนิทรรศการทางทะเลแห่งศตวรรษ 

屏南-車城鄉-海生館 (2).JPG