top of page
美人洞風景區

 มารู้จักผิงตง

ผิงตง อยู่ทางใต้สุดของไต้หวัน ทางตะวันออกของภูเขา ปั้นผิง เกาสง มีชื่อว่า มณฑลผิงตง ครอบคลุมพื้นที่ 2,775.6003 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตที่ยาว และแคบที่สุด ในไต้หวันฝั่งตะวันตก มี 33 อำเภอและเมืองในเขตการปกครอง มีประชากรทั้งหมดประมาณ 800,000คน ระยะห่างจากเหนือถึงใต้ มากกว่า 100 กิโลเมตร มีภูเขา ต้าอู่ ที่ระดับความสูง 3092 เมตร เป็นมณฑล เมืองแห่งเดียวในไต้หวัน ที่มีเขตแดนติดกับ มหาสมุทรแปซิฟิก  ช่องแคบปาซื่อ และช่องแคบไต้หวัน ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงาม ของภูเขาและทะเล และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

地圖3-03.jpg
屏東在哪裡

มณฑลผิงตง

恆春半島-白砂灣 (3).JPG

เมืองท่องเที่ยว ที่มีความเป็นไต้หวันมากที่สุด - มณฑลผิงตง

ผิงตงเท่านั้น ที่ได้เห็นทั้งภูเขาและทะเล

只有屏東看的到的山與海

ภูมิประเทศมณฑลผิงตง แบ่งออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ ที่ราบ ภูเขา อ่าว และคาบสมุทร นอกจากนี้ยังมีอุทยานแห่งชาติ เขิ่นติง จุดชมวิวแห่งชาติสองแห่ง เม่าหลินและอ่าวต้าเผิง อุทยานวัฒนธรรม อะบอริจิน และอุทยานวัฒนธรรม ชนชาวฮากกา ลิ่วตุย และพื้นที่ป่านันทนาการ สองแห่งในเขิ่นติงและซวงหลิว นอกจากนี้ยังมีพื้นที่นันทนาการ เฉาโจว หลินโห้ว ซื่อหลิน น้ำพุร้อน ซื่อฉงซี รวมทั้งหมู่บ้าน ชาวฮากกา 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านอะบอริจิน 9 แห่ง และเกาะเสี่ยวหลิวฉิว จากนิเวศวิทยาธรรมชาติ สู่ทิวทัศน์ วัฒนธรรม อันสวยงามของมนุษย์ เฉพาะเมื่อคุณมาที่ผิงตง คุณจะได้เห็นความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์

My Channel

My Channel

立即觀看