top of page

สิ่งควรรู้ในการเดินทาง

การเข้า/ออกประเทศ

 

วีซ่า

วีซ่า ไต้หวัน แบ่งเป็นสี่ประเภทตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ และสถานะผู้ยื่นขอ

วีซ่าท่องเที่ยว (VISITOR VISA): เป็นวีซ่าระยะสั้น พำนักอยู่ในไต้หวันไม่เกิน 180 วัน 

วีซ่าผู้พำนัก (Resident Visa) เป็นวีซ่าระยะยาว เวลาพำนักในไต้หวันมากกว่า 180 วัน 

วีซ่าทูต (DIPLOMATIC VISA) 

วีซ่าพิเศษ (COURTESY VISA) 

จำกัดเวลาเข้าประเทศ (VALID UNTIL หรือ ENTER BEFORE) หมายถึงระยะเวลาที่ผู้ถือวีซ่าใช้วีซ่า เช่น VALID UNTIL (หรือ ENTER BEFORE) 8 เมษายน 1999 นั่นคือ หลังจาก 8 เมษายน 1999 วีซ่าจะกลายเป็นโมฆะ และจะใช้ไม่ได้ต่อไป  

จำกัดเวลาเข้าพำนัก (DURATION OF STAY): หมายถึงระยะเวลาที่ผู้ถือวีซ่าสามารถพำนักอยู่ในไต้หวันได้หลังจากใช้วีซ่า โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 0:00 น. ของวันถัดไป (วันถัดไป) ของการเข้าประเทศ 

จำกัดเวลาเข้าพักโดยทั่วไปคือ 14 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน และประเภทอื่นๆ ผู้ถือวีซ่าที่มีระยะเวลาพำนักมากกว่า 60 วันโดยไม่มีข้อจำกัดในการพำนักในไต้หวัน จะต้องไปยื่นขอขยายเวลายังสนง.บริการตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาพำนัก

วีซ่าพำนักไม่เพิ่มระยะเวลาพำนัก: ภายใน 15 วัน นับจากวันหลังจากเข้าประเทศหรือภายใน 15 วัน นับจากวันที่ออกวีซ่าพำนักที่ออกใหม่ในไต้หวัน ให้ยื่นขอใบอนุญาตผู้พำนักคนต่างด้าว (ALIEN RESIDENT CERTIFICATE) และใบอนุญาตเข้าใหม่ (RE-ENTRY PERMIT) 

การเข้าประเทศ (ENTRIES) แบ่งเป็นสองประเภท แบบใช้ครั้งเดียว (SINGLE) และใช้ได้หลายคร้ัง (MULTIPLE)

หมายเลขวีซ่า (VISA NUMBER) ผู้โดยสารควรกรอกหมายเลขคอลัมน์นี้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าประเทศเมื่อเข้าประเทศ 

หมายเหตุ: รหัสของเหตุผลหรือสถานะผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อมาไต้หวัน ผู้ถือวีซ่าควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของใบอนุญาต (ตารางรหัสหมายเหตุวีซ่า) 

ผู้คนจากบางประเทศสามารถเดินทางมาไต้หวันได้ โดยไม่ต้องมีวีซ่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ระเบียบการปลอดวีซ่า และวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง ของสำนักงานกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ที่อยู่ : เลขที่ 2-2 ชั้น 3-5 ถนนจี่หนานตอน 1 เขตจงเจิ้ง เมืองไทเป (อาคารสำนักงานร่วมกลาง)

โทรศัพท์: (02)2343-2888

โทรสาร : (02)2343-2968

เวลาทำการ : ทำหนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสาร เวลา 08:30 น. - 17:00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่มีพักเที่ยง) (หยุดทำงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

出入境
匯率

อัตราแลกเปลี่ยนและค่าสกุลเงิน

สกุลเงินที่หมุนเวียนในไต้หวันคือดอลลาร์ไต้หวันใหม่ : ธนบัตรหมุนเวียนหลัก มีมูลค่า 2,000, 1,000, 500, 200 และ 100 ดอลลาร์ไต้หวัน  ส่วนเหรียญ มี 50, 10, 5 และ 1 ดอลลาร์

2000.png
200.png
50硬幣.jpg
10元硬幣.jpg
1000.png
500.png
100.png
5元硬幣.jpg
1元硬幣.jpg

บริการโทรคมนาคม 

 

โทรศัพท์สาธารณะในไต้หวันมีสองประเภทและ แบบหยอดเหรียญและแบบใช้บัตร 

โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญรับเหรียญ 1, 5 หรือ 10 NT$ บัตรโทรศัพท์สาธารณะประเภทบัตรแบ่งออกเป็นบัตรโทรศัพท์สาธารณะแบบออปติคัลและบัตรโทรศัพท์สาธารณะประเภท IC โทรศัพท์สาธารณะแบบออปติคัลและประเภท IC มีราคา 100 NT$ 200 NT$ 300 NT$ ฯลฯ สามารถหาซื้อได้ที่สถานีรถไฟ หรือร้านสะดวกซื้อในท้องถิ่น 

โทรศัพท์สาธารณะในประเทศคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง และการเรียกเก็บเงินแต่ละหน่วย 1 เหรียญไต้หวัน สำหรับการโทรในพื้นที่ สามารถใช้ NT$1 ได้ 1 นาที (โปรดดูรายละเอียดอัตราการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของโทรศัพท์สาธารณะ)

ค่าบริการสำหรับการโทรโดยตรงระหว่างประเทศแต่ละครั้งจะถูกคำนวณและเรียกเก็บตาม “ค่าโทรระหว่างประเทศ” ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างประเทศ (หรือภูมิภาค) หน่วยการคำนวณคือ NT$5 ต่อครั้ง (สำหรับรายละเอียด โปรดดูอัตราการสื่อสารต่างๆ ของโทรศัพท์สาธารณะ)

โทรศัพท์สายตรงระหว่างประเทศ (IDD)  002

電信
前往屏東

นั่งเครื่องบินไปผิงตง

ขึ้นเครื่องบินไปยังสนามบินนานาชาติ เถาหยวน หรือสนามบินเกาสง เสี่ยวกั่ง ถึงสนามบินแล้ว สามารถไปผิงตงได้โดยนั่งรถไฟ หรือรถไฟความเร็วสูง หรือจะขับรถไปเอง โปรดตรวจสอบรายละเอียด ทางเว็บไซต์ของสนามบินนานาชาติ เถาหยวน หรือสนามบิน เสี่ยวกัง

未命名-3.png
高鐵-11.jpg
未命名-3.png

นั่งรถไฟความเร็วสูงไปผิงตง

อีกวิธีหนึ่งในการไปผิงตงจากทั่วไต้หวัน คือการขึ้นรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน ไปยังสถานี จั่วอิ๋ง จากนั้นต่อรถไฟไต้หวันไปยัง ผิงตง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 40 นาที เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน ครอบคลุมทุกทิศทาง เดินทางจากไทเป  หนานกั่ง  ไปยัง เกาสง จั่วอิ๋ง ช่วยให้คุณประหยัดเวลาเดินทาง ไปผิงตง ง่ายสะดวก รวดเร็ว

Go ! Pingtung

นั่งรถไฟไปผิงตง

วิธีการไปผิงตงจากทั่วทุกมุมของไต้หวัน โดยรถไฟ ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกทิศทาง ช่วยให้คุณประหยัดเวลา เดินทางง่ายและรวดเร็ว ในผิงตงมี 17 สถานี โดยสถานีผิงตง เฉาโจว เป็นสถานีชั้นหนึ่งซึ่งสามารถไปถึงได้ทั้งจากทิศตะวันตก หรือทิศตะวันออก

 

 

ข้อมูลการจองตั๋ว 

การขนส่งในผิงตง

屏東市電動公車2.JPG

รถบัสผิงตง

ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนจำนวนมาก ให้บริการเส้นทางผิงตง และราคาไม่แพง นอกจากรถบัสหลักและรถบัสสาขาแล้ว ยังมีรถบัสนำเที่ยวไต้หวัน ห่าวสิง และรถเมล์ในเมือง ทำให้การเดินทางไปผิงตงของคุณสะดวกยิ่งขึ้น 

 เส้นทางการเดินรถโดยสารทางหลวง

🔸สีเขียวมะนาว (สายหลีกั่ง)

🔸 สีถั่วแดง (ว่านหลวน-ตงกั่ง ว่านหลวน-เฉาโจว)

🔸 สีฟ้าไพลิน (สาย เหยียนปู่)

🔸สีส้ม (สาย สุ่ยเหมิน)

🔸 สีโกโก้ (สุ่ยเหมิน-เน่ยปู่ สายเน่ยปู่)

🔸โอเชียนบลู (สายเขิ่นติง)