top of page

สิ่งควรรู้ในการเดินทาง

การเข้า/ออกประเทศ

 

วีซ่า

วีซ่า ไต้หวัน แบ่งเป็นสี่ประเภทตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ และสถานะผู้ยื่นขอ

วีซ่าท่องเที่ยว (VISITOR VISA): เป็นวีซ่าระยะสั้น พำนักอยู่ในไต้หวันไม่เกิน 180 วัน 

วีซ่าผู้พำนัก (Resident Visa) เป็นวีซ่าระยะยาว เวลาพำนักในไต้หวันมากกว่า 180 วัน 

วีซ่าทูต (DIPLOMATIC VISA) 

วีซ่าพิเศษ (COURTESY VISA) 

จำกัดเวลาเข้าประเทศ (VALID UNTIL หรือ ENTER BEFORE) หมายถึงระยะเวลาที่ผู้ถือวีซ่าใช้วีซ่า เช่น VALID UNTIL (หรือ ENTER BEFORE) 8 เมษายน 1999 นั่นคือ หลังจาก 8 เมษายน 1999 วีซ่าจะกลายเป็นโมฆะ และจะใช้ไม่ได้ต่อไป  

จำกัดเวลาเข้าพำนัก (DURATION OF STAY): หมายถึงระยะเวลาที่ผู้ถือวีซ่าสามารถพำนักอยู่ในไต้หวันได้หลังจากใช้วีซ่า โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 0:00 น. ของวันถัดไป (วันถัดไป) ของการเข้าประเทศ 

จำกัดเวลาเข้าพักโดยทั่วไปคือ 14 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน และประเภทอื่นๆ ผู้ถือวีซ่าที่มีระยะเวลาพำนักมากกว่า 60 วันโดยไม่มีข้อจำกัดในการพำนักในไต้หวัน จะต้องไปยื่นขอขยายเวลายังสนง.บริการตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาพำนัก

วีซ่าพำนักไม่เพิ่มระยะเวลาพำนัก: ภายใน 15 วัน นับจากวันหลังจากเข้าประเทศหรือภายใน 15 วัน นับจากวันที่ออกวีซ่าพำนักที่ออกใหม่ในไต้หวัน ให้ยื่นขอใบอนุญาตผู้พำนักคนต่างด้าว (ALIEN RESIDENT CERTIFICATE) และใบอนุญาตเข้าใหม่ (RE-ENTRY PERMIT) 

การเข้าประเทศ (ENTRIES) แบ่งเป็นสองประเภท แบบใช้ครั้งเดียว (SINGLE) และใช้ได้หลายคร้ัง (MULTIPLE)

หมายเลขวีซ่า (VISA NUMBER) ผู้โดยสารควรกรอกหมายเลขคอลัมน์นี้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าประเทศเมื่อเข้าประเทศ 

หมายเหตุ: รหัสของเหตุผลหรือสถานะผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อมาไต้หวัน ผู้ถือวีซ่าควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของใบอนุญาต (ตารางรหัสหมายเหตุวีซ่า) 

ผู้คนจากบางประเทศสามารถเดินทางมาไต้หวันได้ โดยไม่ต้องมีวีซ่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ระเบียบการปลอดวีซ่า และวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง ของสำนักงานกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ที่อยู่ : เลขที่ 2-2 ชั้น 3-5 ถนนจี่หนานตอน 1 เขตจงเจิ้ง เมืองไทเป (อาคารสำนักงานร่วมกลาง)

โทรศัพท์: (02)2343-2888

โทรสาร : (02)2343-2968

เวลาทำการ : ทำหนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสาร เวลา 08:30 น. - 17:00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่มีพักเที่ยง) (หยุดทำงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

出入境
匯率

อัตราแลกเปลี่ยนและค่าสกุลเงิน

สกุลเงินที่หมุนเวียนในไต้หวันคือดอลลาร์ไต้หวันใหม่ : ธนบัตรหมุนเวียนหลัก มีมูลค่า 2,000, 1,000, 500, 200 และ 100 ดอลลาร์ไต้หวัน  ส่วนเหรียญ มี 50, 10, 5 และ 1 ดอลลาร์

2000.png
200.png
50硬幣.jpg
10元硬幣.jpg
1000.png
500.png
100.png
5元硬幣.jpg
1元硬幣.jpg

บริการโทรคมนาคม 

 

โทรศัพท์สาธารณะในไต้หวันมีสองประเภทและ แบบหยอดเหรียญและแบบใช้บัตร 

โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญรับเหรียญ 1, 5 หรือ 10 NT$ บัตรโทรศัพท์สาธารณะประเภทบัตรแบ่งออกเป็นบัตรโทรศัพท์สาธารณะแบบออปติคัลและบัตรโทรศัพท์สาธารณะประเภท IC โทรศัพท์สาธารณะแบบออปติคัลและประเภท IC มีราคา 100 NT$ 200 NT$ 300 NT$ ฯลฯ สามารถหาซื้อได้ที่สถานีรถไฟ หรือร้านสะดวกซื้อในท้องถิ่น 

โทรศัพท์สาธารณะในประเทศคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง และการเรียกเก็บเงินแต่ละหน่วย 1 เหรียญไต้หวัน สำหรับการโทรในพื้นที่ สามารถใช้ NT$1 ได้ 1 นาที (โปรดดูรายละเอียดอัตราการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของโทรศัพท์สาธารณะ)

ค่าบริการสำหรับการโทรโดยตรงระหว่างประเทศแต่ละครั้งจะถูกคำนวณและเรียกเก็บตาม “ค่าโทรระหว่างประเทศ” ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างประเทศ (หรือภูมิภาค) หน่วยการคำนวณคือ NT$5 ต่อครั้ง (สำหรับรายละเอียด โปรดดูอัตราการสื่อสารต่างๆ ของโทรศัพท์สาธารณะ)

โทรศัพท์สายตรงระหว่างประเทศ (IDD)  002

電信
前往屏東

นั่งเครื่องบินไปผิงตง

ขึ้นเครื่องบินไปยังสนามบินนานาชาติ เถาหยวน หรือสนามบินเกาสง เสี่ยวกั่ง ถึงสนามบินแล้ว สามารถไปผิงตงได้โดยนั่งรถไฟ หรือรถไฟความเร็วสูง หรือจะขับรถไปเอง โปรดตรวจสอบรายละเอียด ทางเว็บไซต์ของสนามบินนานาชาติ เถาหยวน หรือสนามบิน เสี่ยวกัง

未命名-3.png
高鐵-11.jpg
未命名-3.png

นั่งรถไฟความเร็วสูงไปผิงตง

อีกวิธีหนึ่งในการไปผิงตงจากทั่วไต้หวัน คือการขึ้นรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน ไปยังสถานี จั่วอิ๋ง จากนั้นต่อรถไฟไต้หวันไปยัง ผิงตง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 40 นาที เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน ครอบคลุมทุกทิศทาง เดินทางจากไทเป  หนานกั่ง  ไปยัง เกาสง จั่วอิ๋ง ช่วยให้คุณประหยัดเวลาเดินทาง ไปผิงตง ง่ายสะดวก รวดเร็ว

Go ! Pingtung

นั่งรถไฟไปผิงตง

วิธีการไปผิงตงจากทั่วทุกมุมของไต้หวัน โดยรถไฟ ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกทิศทาง ช่วยให้คุณประหยัดเวลา เดินทางง่ายและรวดเร็ว ในผิงตงมี 17 สถานี โดยสถานีผิงตง เฉาโจว เป็นสถานีชั้นหนึ่งซึ่งสามารถไปถึงได้ทั้งจากทิศตะวันตก หรือทิศตะวันออก

 

 

ข้อมูลการจองตั๋ว 

การขนส่งในผิงตง

屏東市電動公車2.JPG

รถบัสผิงตง

ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนจำนวนมาก ให้บริการเส้นทางผิงตง และราคาไม่แพง นอกจากรถบัสหลักและรถบัสสาขาแล้ว ยังมีรถบัสนำเที่ยวไต้หวัน ห่าวสิง และรถเมล์ในเมือง ทำให้การเดินทางไปผิงตงของคุณสะดวกยิ่งขึ้น 

 เส้นทางการเดินรถโดยสารทางหลวง

🔸สีเขียวมะนาว (สายหลีกั่ง)

🔸 สีถั่วแดง (ว่านหลวน-ตงกั่ง ว่านหลวน-เฉาโจว)

🔸 สีฟ้าไพลิน (สาย เหยียนปู่)

🔸สีส้ม (สาย สุ่ยเหมิน)

🔸 สีโกโก้ (สุ่ยเหมิน-เน่ยปู่ สายเน่ยปู่)

🔸โอเชียนบลู (สายเขิ่นติง)

APP apple.jpg
app goole.jpg

แท็กซี่

อัตราค่าแท็กซี่ในอำเภอผิงตง

ค่าแท็กซี่ในอ.ผิงตง โดยมิเตอร์ตามระเบียบ มาตรฐาน มีดังนี้


1. ค่าโดยสารเริ่มต้น : 100 เหรียญต่อ 1 กิโลเมตร
2. ค่าโดยสารต่อ : ทุก 200 เมตรคิดเพิ่ม 5 เหรียญ
3.ค่าขนส่งรายชั่วโมง : 5 เหรียญต่อ 2.5 นาทีเมื่อความเร็วน้อยกว่า 5 กิโลเมตร

4. อัตราค่าระวางกลางคืน : ตั้งแต่ 23:00 น. ถึง 6:00 น. ของวันถัดไป เพิ่มอัตราค่าขนส่งในเวลากลางวัน 20% (อัตราค่าระวางเริ่มต้นในเวลากลางคืน 120 หยวนต่อกิโลเมตร

อัตราค่าระวางมิเตอร์โดดต่อเนื่องในเวลากลางคืน 5 เหรียญต่อ 167 เมตร อัตราความช้าสำหรับกลางคืน 5 เหรียญต่อ 125 วินาทีสำหรับความเร็วต่ำกว่า 5 กิโลเมตร)

ค่าโดยสารช่วงเทศกาลตรุษจีน : ในช่วงเทศกาลตรุษจีน จะคิดค่าบริการตามมิเตอร์ บวกเพิ่ม 50 เหรียญตลอดทั้งวัน

 

5.

จำนวนวันเพิ่มค่าโดยสารคือ 10 วัน (ช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน) 28.01.65~06.02.65

(ตั้งแต่ 0:00 น. ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 คิดค่าธรรมเนียมตามปกติ)

韓國出租車
東港小琉球-04.jpg

เรือขนส่ง

หากต้องการไปยัง เกาะเสี่ยวหลิวฉิว จุดชมวิวยอดนิยมของผิงตง คุณต้องนั่งเรือโดยสาร จากศูนย์บริการขนส่งมวลชน ทางสาย ตงกั่ง-หลิวฉิว เวลาเดินเรือประมาณ 25-30 นาทีสำหรับบริษัทเรือเอกชน และประมาณ 35-40 นาทีสำหรับเรือขนส่งมวลชนรัฐ เวลาเดินเรือจริงจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทะเล 

ข้อมูลการจองเรือข้ามฟาก

สำนักงานร่วมเรือโดยสารสายตงกั่ง-หลิวฉิว/เรือขนส่งไทฟู/เรือขนส่งสีน้ำเงินขาว/สายเผิงหลิว เรือชมอ่าวต้าเผิง เรือยอชท์/เรือต้าฝู หลิวฉิว 

 รถบัสนำเที่ยว

 508 สาย เสินซาน

 508 สาย เสินซาน

เส้นทางนี้เป็นรถบัสสาย 508 Shenshan ซึ่งจอดที่สะพาน Guchuan, Shenshan Tribe, Wutai Tribe และ Linali Tribe ตลอดทาง หลังจากลงจากรถแล้ว โปรดขึ้นรถตามเวลาที่กำหนดและแสดงตั๋วของคุณเมื่อขึ้นรถ
รถบัสสาย 508 Shenshan จะพาคุณไปเยี่ยมชมชนเผ่าอะบอริจินในเชิงลึก สัมผัสขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และทิวทัศน์ที่สวยงาม พาคุณไปเยี่ยมชมวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของ Rukai ฟังเรื่องราวของชนเผ่าอะบอริจิน และมอบให้คุณ ประสบการณ์ที่แตกต่าง!

210714063232649970YEHN5.jfif

9189 เขิ่นติง เอ็กซ์เพรส

9189 เขิ่นติง เอ็กซ์เพรส

 

Kenting Express Line ออกจากสถานีรถไฟความเร็วสูง Zuoying High-speed Railway Station ไปยัง Kenting โดยหยุดเพียง 9 สถานีเท่านั้น ได้แก่ Fangliao, Checheng, Haishengguan Interchange Station, Hengchun, Nanwan, Kenting (Xiaowan) เป็นต้น ใช้เวลา 140 นาที ไปถึงเขิ่นติงพาคุณไปอย่างรวดเร็ว ไปเพลิดเพลินกับความอบอุ่นทางใต้ของไต้หวัน

墾丁

 9127D สาย อ่าวต้าเผิง หลิวฉิว

9127D สาย อ่าวต้าเผิง หลิวฉิว

 

บริเวณจุดชมวิวแห่งชาติอ่าวต้าเผิงมีพื้นที่สวยงามพิเศษ 2 แห่งคือ "อ่าวต้าเผิง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการล่องเรือในภาคใต้" และ "เกาะแนวปะการังเสี่ยวหลิวชิว" ด้วยทรัพยากรภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางระบบนิเวศน์และการเที่ยวชมทางทะเลและกิจกรรมสันทนาการ มูลค่าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ไม่ซ้ำใครเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางเบา ๆ บนเกาะรอบนอกในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลับแห่งใหม่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และดำน้ำตื้น
"Dapeng Bay Ryukyu Line" ของ Taiwan Good Travel เริ่มจากสถานี Zuoying ของรถไฟความเร็วสูงและผ่าน 5 สถานี ได้แก่ Dongliu Line Wharf Station, Pingke Donggang Station, Binwan Wharf Station และ Dapeng Bay ผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่านการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวคุณภาพสูง บริการ สร้างก้าวใหม่ในการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ การขนส่งและการเที่ยวชมสถานที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน และเชื่อมโยง Xiaoliuqiu, Donggang และ Dapeng Bay เข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในมหาสมุทรสีฟ้า

大鵬灣--跨海橋--義.JPG
Sightseeing Bus

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานี จู๋เถียน
เลขที่ 23 ถ.เฟิงหมิง จู๋เถียน ผิงตง

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวท่าเรือไหโข่ว

944 เลขที่ 1-12 ถ.ไหโข่ว เฉอเฉิง ผิงตง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีสุ่ยเหมิน

เลขที่ 251 ถ.เฉิงกง เน่ยปู่ ผิงตง 

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวบ้านพักนายพลซุน

เลขที่ 61 ถ.จงซาน อ.เมือง ผิงตง 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีรถไฟผิงตง

เลขที่ 62 ถ.กงหยง อ.เมือง ผิงตง 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีรถไฟเฉาโจว

เลขที่ 111 ถ.สิ้นอี้ อ.เฉาโจว ผิงตง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีขนส่งเหิงชุน

เลขที่ 30 ถ.จงเจิ้ง เมืองเหิงชุน ผิงตง

Tourism Service Center

โทรศัพท์ ฉุกเฉิน


 แจ้งความ  อุบัติเหตุบนถนน: 110

เพลิงไหม้  พยาบาลฉุกเฉิน : 119

Emergency call

คู่มือการเดินทาง

แผนที่ท่องเที่ยวและโบรชัวร์

travalguide
bottom of page