ของดีเมืองผิงตง

แนะนำโดยคนท้องถิ่น

เขตผิงตงมี 33 อำเภอ จากท่าเรือริมทะเลรวมไปถึงป่าบนเขา ล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของเรามีผลิตภัณฑ์เนื้อที่สดใหม่ อาหารทะเลสดๆ ผลไม้ที่รับประกันความหวานและบิสกิตเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ทั้งรูปลักษณ์และรสชาติ ที่กระตุ้นหัวใจให้มีความสุขและเพลิดเพลินอย่างหาที่เปรียบมิได้ และช็อกโกแลตใต้ต้นหมาก เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันงดงามที่สุดของผิงตง เศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดรวมอยู่ที่นี่ เราได้รวบรวมร้านค้าที่เคยได้รับคัดเลือกให้เป็นร้านค้าคุณภาพเยี่ยมที่จำหน่าย 10 สินค้าของฝากจากผิงตงในปีก่อนๆ ไว้ที่นี่ นำสิ่งดีๆ ทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะภายในท้องถิ่นของผิงตงมาเสนอ

น่ารับประทาน

3 ของดีเมืองตงกั่ง

ปลาทูน่า กุ้งซากุระ ไข่ปลากระบอกตากแห้ง เป็นอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 3 ชนิดของตงกั่ง ที่รู้จักกันทั่วไปในนาม 3 ของดีเมืองตงกั่ง ปลาทูน่ามีชื่อเสียงมากที่สุด ดังนั้นจึงทำให้เกิดเทศกาลฤดูปลาทูน่าขึ้น ถ้าหากเดินทางมาตงกั่งในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ท่านก็จะสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติแสนอร่อยของซาซิมิทูน่าและอาหารทะเลในท้องถิ่นได้

แหล่งกุ้งซากุระบนโลกนี้มีเฉพาะในน่านน้ำตงกั่ง เขตผิงตงของไต้หวันและแถบอ่าวชุนไฮ ชิซูโอกะของญี่ปุ่นเท่านั้น ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นได้จัดให้เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งชาติแล้ว ยิ่งทำให้กุ้งซากุระของตงกั่งมีค่ามากขึ้น เพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารและรสชาติของกุ้งซากุระเอาไว้ ร้านค้าพยายามผสมผสานรสชาติแบบท้องถิ่น ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่ปราณีต

ขาหมูพะโล้หวั้นหลวน

ขาหมูเป็นอาหารทั่วไปของแทบทุกครัวเรือน มีแต่ขาหมูพะโล้หวั้นหลวนเท่านั้นที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่ว เมื่อมาถึงอำเภอหวั้นหลวน ร้านค้าต่างมีฝีมือในการทำขาหมูพะโล้ที่อร่อย สั่งหมูขามาจานหนึ่ง รับประทานกับน้ำจิ้มกระเทียม เพียงชั่วพริบตาขาหมูก็หมดจานแล้ว

ถั่วแดง

โกโก้เป็นผลไม้เขตร้อน มีสภาพแวดล้อมในการปลูกที่มีลักษณะเฉพาะ พอดีกับเขตผิงตงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับปลูกต้นโกโก้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนกลางและในท้องถิ่น ได้ปฏิรูปนวัตกรรมทางการเกษตร เปลี่ยนจากการปลูกต้นหมาก-ทองคำสีเขียว

Chocolate

โกโก้เป็นผลไม้เขตร้อน มีสภาพแวดล้อมในการปลูกที่มีลักษณะเฉพาะ พอดีกับเขตผิงตงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับปลูกต้นโกโก้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนกลางและในท้องถิ่น ได้ปฏิรูปนวัตกรรมทางการเกษตร เปลี่ยนจากการปลูกต้นหมาก-ทองคำสีเขียว มาปลูกต้นโกโก้-ทองคำสีดำแทน โกโก้ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของเขตผิงตง จากการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการ ให้โกโก้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เนื่องจากความพิเศษของโกโก้ผิงตง นำมาทำเป็นช็อกโกแลต เป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อในช่วงหลายปีมานี้
 

กาแฟ

การปลูกกาแฟที่ไท่อู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน คนญี่ปุ่นนำกาแฟพันธุ์อราบิกามาทดลองปลูกบนพื้นที่ภูเขา เมื่อแพ้สงครามกลับไปญี่ปุ่น ต้นกาแฟก็ถูกทอดทิ้ง กลายเป็นที่รกร้างพงหญ้า ต่อมาชนเผ่าไผวันที่อยู่ในหมู่บ้านไท่อู่ได้เริ่มเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟบ้างเป็นระยะๆ แต่ไม่ประสบความสำเร็จในด้านขั้นตอนการผลิตและจำหน่าย จนกระทั่งมีการจัดตั้งสหกรณ์ผู้ผลิตกาแฟท้องถิ่นขึ้น ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปเมล็ดกาแฟดิบ ฝึกหัดบุคคลให้มีความสามารถในการอบเมล็ดกาแฟ และจัดทำระบบการผลิตและการตลาด สินค้าจึงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นคง

หอมหัวใหญ่

Onions are still one of the major cash crops in the Hengchun Peninsula. The barren gravel soil on the Hengchun peninsula and the strong downhill winds in winter are suitable for onion bulbs. The stronger the onset of mountain winds is, the better the quality of the onions is. Onions here are quite sweet and juicy and are tasty when simply served cold. When driving through Hengchun, you can hear the roadside vendors shouting “onions” on Pinge Road, which is already a unique landscape of Hengchun.

In addition to onions bought as souvenirs, the shopkeepers in the local area use their creative ideas to convert onions on the table into snacks for shopping. The sweetness and the spice of the onions remain the same. Don't forget to buy some for your family when you come to Hengchun.

Shopping

ลูกปัดแก้ว

ลูกปัดแก้ว หรือ “ลูกปัดแมลงปอ” และมีดสัมฤทธิ์ หม้อดินเผาโบราณที่รู้กันในชื่อ ของดีชนเผ่าไผวัน 3 อย่าง เป็นมรดกล้ำค่าของวงศ์ตระกูลในสายตาของชนชั้นสูงของชนเผ่าไผวัน เป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวชนชั้นสูง และมีค่าที่สูงมากในทางด้านศิลปะพื้นเมือง

ชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของไต้หวันมีร่องรอการใช้ลูกปัดแก้ว แต่ลูกปัดแก้วของชนเผ่าไผวัน ชนเผ่าหลูไข่ และชนเผ่าเปยหนาน มีเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ในกลุ่มชนพื้นเมือง 3 เผ่านี้ ลูกปัดของชนเผ่าไผวัน มีการรักษาและเก็บบันทึกข้อมูลไว้สมบูรณ์แบบที่สุด รวมทั้งมีชื่อเสียงมากที่สุดด้วย ไปเที่ยวหมู่บ้านซานตี้เหมิน ผิงตงสักครั้ง ไปทำDIYลูกปัดแก้วด้วยตัวเอง หรือเลือกซื้อเครื่องประดับลูกปัดแก้วที่ออกแบบโดยชนพื้นเมือง

ผักผลไม้

ผิงตงอากาศดี อบอุ่นตลอดปี เหมาะแก่การเจริญเติบโตของผักและผลไม้ ผลไม้ที่สุกหวานอร่อยโดยเฉพาะมะม่วง ของ อ.ฟังซานและ อ.ฟังเหลียวมีชื่อเสียงมากที่สุด ชมพู่ของเจียตง มะนาวของจิ่วหรูเป็นต้น ต่างเป็นที่เลื่องลือ แถมยังมีนักท่องเที่ยวไปซื้อผักผลไม้ถึงในสวนโดยตรงเป็นประจำ ความชุกชุมด้านการเกษตร นำมาซึ่งความหลากหลายของผลิตผล ในช่วงหลังๆ นี้ ผลิตภัณฑ์การเกษตร ประกอบกับการตลาดออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ในชนบท ทำกิจกรรมเกษตรDIY นอกจากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการช่วยแนะนำสินค้าในท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว