ผิงตงอยู่ที่ไหน?

ผิงตง อยู่ทางใต้สุดของไต้หวัน อยู่ด้านตะวันออกของภูเขาป้านผิงในเขตเกาสง จึงได้ชื่อว่า“ผิงตง” มีเนื้อที่ทั้งหมด 2775.6003ตร.กม. เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกที่มีหน้าแคบและยาวที่สุดของเกาะไต้หวัน มีเขตการปกครองทั้งหมด 33 อำเภอ มีประชากรรวมทั้งหมดประมาณ 850,000 คน ระยะทางจากเหนือจรดใต้ยาวกว่า 100 กิโลเมตร ด้านข้างมีภูเขาต้าอู่ซานซึ่งสูง 3092 เมตร ผิงตงเป็นเขตเดียวของไต้หวันที่ล้อมรอบด้วย มหาสมุทรแปซิฟิก ช่องแคบปาซื่อและช่องแคบไต้หวัน ประกอบกันเป็นทัศนียภาพของภูเขาและทะเลที่งดงามอลังการ และเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

เมืองท่องเที่ยวที่มีกลิ่นอายความเป็นไต้หวันมากที่สุด—ผิงตง

 

มีเพียงเขตผิงตงเท่านั้น ที่มีทั้งปีนเขาเที่ยว หรือดำน้ำชมทะเล!

ภูมิประเทศเขตผิงตงแบ่งได้เป็นสี่ประเภท ได้แก่พื้นที่ราบลุ่ม ภูเขาสูง ชายทะเลและแหลม ภายในเขตผิงตงมีอุทยานแห่งชาติ 1 แห่งคืออุทยานแห่งชาติเขิ่นติง มีจุดชมวิวแห่งชาติ 2 แห่งคือจุดชมวิวเม่าหลินและจุดชมวิวต้าเผิงวัน, ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง, ศูนย์วัฒนธรรมชาวจีนฮากกาลิ่วตุย, สวนป่าสันทนาการ 2 แห่งได้แก่เขิ่นติงและซวงหลิว นอกจากนี้ยังมีสวนป่าสันทนาที่ราบหลินโห้วซื่อหลิน อ.เฉาโจว, น้ำพุร้อนซื่อฉงซี รวมกับหมู่บ้านชาวจีนฮากกาหรือชาวจีนแคะ 11แห่ง หมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง 8 แห่ง และ หมู่บ้านเกาะหลิวฉิว สถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่ระบบนิเวศธรรมชาติไปจนถึงด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ต้องเดินทางมาผิงตงเท่านั้น ถึงจะได้ชมทัศนียภาพที่งดงามอันเป็นเอกลักษณ์นี้

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom