top of page
空中遊覽-6_0.jpg

✦ GREAT POWER! 藝起搖擺移民節活動 ✦
✦ Art Swing! Migrants Day ✦

發佈時間 : 

2022-11-21

​消息內容

✦ GREAT POWER! 藝起搖擺移民節活動 ✦
✦ Art Swing! Migrants Day ✦
✦ Mari Menyambut Festival Hari Migran ✦
✦ Cùng lung lay với Các hoạt động của Lễ hội di dân ✦
________________________
活動時間|2022.12.11日(SUN) 15:00-19:00pm
活動地點|屏東縣體育館前大草皮
(map link : https://maps.app.goo.gl/mkSRjwaLLy9QQrz16)
活動費用|免票(for free)
➪ 多元文化特色市集 (Multicultural characteristic market)
➪ 9種異國童玩闖關DIY(9 kinds of exotic children's toys D.I.Y)
➪ 異國表演活動(Exotic show)
➪ 移人故事靜態展(story Static exhibition)
➪ 親子走秀(parent-child catwalk)
➪ 春節異國好禮推薦(Chinese New Year Exotic Gifts)
🇻🇳🇲🇨🇨🇷🇵🇭🇯🇵🇰🇷🇻🇳🇲🇨🇨🇷🇵🇭🇯🇵🇰🇷🇻🇳🇲🇨🇨🇷
✦ 2022屏東慶祝移民節系列活動-東南亞青春影展 ✦
✦ Southeast Asian Youth Film Festival ✦
✦ Festival Film Pemuda Asia Tenggara ✦
✦ Liên hoan phim Thanh niên Đông Nam Á ✦
________________________
活動時間|2022.12.03 14:00-15:30pm
📽️阿尼(ARNIE-a film by Rina B.Tsou)
活動時間|2022.12.17 09:30am-12:00pm
📽️再見瓦城(The Road to Mandalay)
活動時間|2022.12.18 18:00-20:30pm
📽️台北星期天(Pinoy Sunday)
活動地點|屏東縣立圖書館總館
(map link : https://maps.app.goo.gl/CG5SXXhhe9RYiKvU6)
影展報名連結|https://reurl.cc/jRlMmy
👉也歡迎現場報名,廣邀好友一起來欣賞喔👈

bottom of page